Twitter Facebook Youtube Google

Auklės, skatinkite vaikučius piešti

fingerpaiting.jpg Nekritikuojame vaikučių piešinių, o leidžiame jiems laisvai kurti, nes jie yra individualios asmenybės, todėl mes neturime teisės spręsti, kas gražu, o kas ne. Tegul jie kuria laisvai, nevaržomai, be baimės būti sukritikuotiems.

Jei neleisite vaikams piešti tai, ko nori, jie vis tiek tai padarys. Galbūt ne popieriuje, bet ant sienos? Tuomet vaikai bus bariami ir jie įgaus baimę palikti savo pėdsaką arba būti kritikuojamiems už savo poelgius. Kaip mes paskęstame žiūrimo filmo siužete, taip ir vaikai įsilieja į savo piešiamus kūrinius, taigi nenutraukime jų kūrybos. Rezultatai bus tikrai puikūs, namuose kabės daug piešinių ar fotografijų, o vaikams nebereikės piešti ant pastatų sienų.

Vaikai ne visada moka išreikšti savo emocijas, taigi piešimas tampa tam tikra bendravimo forma. Pažvelgę į vaikų piešinius, galite daug ką pasakyti: ar vaikas yra gerai nusiteikęs, ar jis nerimauja, ar kažko jam reikia. Tai jo vidinio pasaulio išraiška.

Išsaugokite vaikučių piešinius, leiskite jiems patiems iš piešinių pasidaryti knygutę ir parodyti ją tėveliams. Tai jūsų, kaip auklių, pavyzdingo darbo įrodymas. Vaikams tai irgi labai svarbu: jie suvoks, kad ne šiaip teplioja, jų darbai yra savarankiški ir svarbūs. Taigi jūs prisidėsite prie vaikų savarankiškumo ugdymo, o tai labai pagirtina.